Fra andre

Brukte ca 1 dl Roundup på 200 problemugrass

> Les mer

Haust 2013/vinter 2014 skal NLR Rogaland arrangera fleire kurs på Bryne for autorisasjon plantevern.

> Les mer

Haugaland Landbruksrådgjeving har i forsøk samenlikna hakking med sprøyting mot myrtistler. Vi brukte ca 90 min på å bekjempe 1000 tistler enten vi sprøyta eller hakka.

> Les mer

Gjennomgang av rutiner for rengjøring og vask av sprøyten.

> Les mer

Nå i mai er det rette tida for å bekjempe solbærgallmidden. Ser du mange knopper som svulmer opp , bør setja inn tiltak.

> Les mer

Om en vil at lauvtre skal dø kan en stubbehandle med Glyfosat etter felling . En kan og ringbarke.

> Les mer

Hundekjeks har auka i omfang. Dette fører til redusert kvalitet på fôret og endra kulturlandskap. Stopp frøspreiing, pløye djupt, unngå å gjødsle kantane og slå fleire gongar i sesongen.

> Les mer

Knerevehale eller knereverumpe er oftast eit problem der jorda er vassjuk. Viktigaste tiltaket er å renske opp i grøftene. Unngå elles jordpakking og som alltid elles; ei god pløying vil redusere p...

> Les mer

Løvetann er smakleg og fin å sjå på, men gir lite avling då den inneheld mykje vatn. Ei god pløgsle, tidleg slått og slått av grøfte- og vegkantar reduserer problemet.

> Les mer

Unngå jordpakking; tunrapp greier seg betre enn kulturgraset på pakka jord. Ei god pløgsle, ei frøblanding som etablerer seg og dekker jorda raskt vil redusere problemet.

> Les mer