Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Fra andre

Det er utført feltforsøk og registreringer med belgvekster i gjenlegg og eng i flere år på Sørlandet. Resultateneer økonomiberegnet for et eksempelbruk med «TINE Optifôr» og det nyeberegningsverktø...

> Les mer

Riktig plantevern er viktig for å sikre potensialet i en godt etablert åker med proteinvekster (oljevekster eller erter i vårt område). Fra tidligere har vi hatt utfordringer med glansbiller. Med f...

> Les mer

Kun de tidligste sortene av åkerbønner bør dyrkes i Norge. Columbo var den eneste av sortene i forsøket som var tanninfri.

> Les mer

Den våte vekstsesongen 2011 førte til sterk vegetativ vekst i åkerbønner med påfølgende problemer med legde og gjennomgroing av gras i legda. Under slike forhold er det viktig å ha sorter som modne...

> Les mer

I 2011 startet NLR Viken med støtte fra handlingsplanmidler for økologisk landbruk i Vestfold demofelt for å vise effekt av forskjellige såmengder og ugrasharving i økologiske åkerbønner. Resultat...

> Les mer

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Proteininnholdet er ca 30 % og som råvare for kraftfor kan åkerbønner erstatte import av Soya. Dyrkingsve...

> Les mer

Store såmengder førte til kraftig legde i åkerbønner i 2012. Åkerbønnene tok ingen skade av ugrasharvingen

> Les mer

Deltakerne undersøker moldsjiktet og drøfter det man har funnet, assisteret av Tim Chamen (nr 2 fra høyre), CTF Europe Ltd.

> Les mer

Varige pakkskader i jord gir store problemer med avlings- og kvalitetsnedgang på alle jordarter. I saken under får du litt kort informasjon om hvordan pakkskaden kan prege ei jord 14 år etter at sk...

> Les mer

Tunge maskiner, mye kjøring, dårlig drenering og ulagelig jord gir oss store utfordringer med pakkskader i jord fra overflate til dype nivåer på alle jordarter.Avlings- og kvalitetsnedgang og ødel...

> Les mer